Predavanja so namenjena staršem in strokovnemu kadru vrtcev in šol. Zasnovana so na konkretnih primerih iz prakse.

Več kot 20 let izkušenj pri delu z otroki, ki sem jih pridobila kot svetovalna delavka in logopedinja v šoli, mi omogoča, da v predavanja vnašam veliko lastnih izkušenj in primerov iz prakse. Ravno zaradi raznolikosti mojega dela predavanja zajemajo teme s področja govora in jezika ter vzgojne tematike. Predavam na znanstvenih kongresih in posvetih, največ pa v vrtcih in šolah.

Strokovna izobraževanja za šole in vrtce

Tudi strokovna izobraževanja temeljijo na praktičnih izkušnjah. Teme so posredovane na razumljiv način z veliko konkretnimi primeri, tako da lahko slušatelj že naslednji dan vsaj nekaj od tega uporabi v praksi.

 

Vsebino posameznega predavanja lahko odprete s klikom na naslov:

Programi za starše otrok v vrtcih in šolah

Starši od strokovnih predavanj, ki jih obiščejo v okviru vrtca ali šole, pričakujejo konkretne napotke in spoznanja, ki jih bodo lahko uporabili pri vsakdanji skrbi za svoje otroke.

Zato so predavanja za starše zasnovna na praktičnih primerih, odgovorimo pa tudi na čisto konkretna vprašanja za posameznega otroka.

 

 

Različno z različnimi

Seminar za strokovne delavce vrtcev in šol

Predavatelja: Simona Levc, Marko Juhant

Šole in vrtci zaposlujejo dobro strokovno podkovan kader, vendar vzgojitelji in učitelji sami opozarjajo na to, da jim manjka znanj in spretnosti pri delu z otroki, ki imajo motnje ali posebne potrebe ali so preprosto razvajeni. Zato seminar z naslovom Različno z različnimi ponuja možnost s primeri iz prakse dobiti dodatna znanja s tega področja. Sistematičen sprehod skozi tiste motnje, ki so kar pogoste: govorno-jezikovne motnje, slaba slušna pozornost, disleksija, dispraksija, vedenjske motnje, avtizem, hiperaktivnost, omogoči učiteljem in vzgojiteljem prepoznavanje le teh. Hkrati pa dobijo navodila, kako ravnati, kaj prilagajati, na kakšne načine je mogoče pomagati otroku in kako o motnjah sporočati staršem. Posebej se posvetimo še vzgojno zahtevnejšim otrokom: hiperaktivnim, agresivnim, razvajenim ter stiku z njihovimi starši. Skozi vaje urimo spretnosti vodenja, in sicer z jasnostjo in razumljivostjo navodil, ter s sprotnim spodbujanjem učenca, ko je še na poti proti cilju. 

Trajanje seminarja: 8 ur (običajno deljena v dva dneva)

Kako do boljšega poslušanja in komunikacije v skupini

Predavateljica:  Simona Levc

V sodobni šoli je marsikaj drugače, kot je bilo. Predvsem se spreminjajo generacije otrok, ki prihajajo v šolo, saj so to največkrat razvajeni otroci razvajenih staršev. Potrebujejo drugačne pristope in način dela. Učitelji veliko vlagajo v delo z učenci, spreminjajo, prilagajajo. Premalo časa pa posvetijo tistemu najbolj osnovnemu – KOMUNIKACIJI.

Sama se kot svetovalna delavka na šoli in logopedinja dnevno srečujem s problemi komunikacije  med učenci samimi, in med učenci in učitelji. Vedno znova tudi ugotavljam, da komunikacija med učitelji in starši večkrat predstavlja stres tako za učitelje, kot za starše.

Vsi, ki delamo z ljudmi, pa se zavedamo, da je dobra komunikacija ključ do uspeha.

Seminar je zasnovan na primerih iz prakse, udeleženci bodo na njem pridobili veščine komuniciranja med seboj, učenci in starši. Prav tako bodo dobili informacije o pomenu dobrega poslušanja, o načinih razvijanja dobre slušne pozornosti pri sebi in pri učencih.

Vsebina:

 1. Učitelj – učenec
 • Katere so skupine otrok, ki dejansko slabše poslušajo?
 • Kateri so razlogi, da nas otrok ne sliši?
 • Kako otroka lahko naučimo poslušati?
 • Pomen dobrih in jasnih navodil (delavnica)
 • Ali znamo prisluhniti brez komentarjev?
 • Ali slišimo?
 • Izberemo primeren kraj in čas za pogovor?
 • Mi otrok lahko zaupa?
 1. Učenec – učenec
 • Ali se otroci znajo dogovarjati med seboj?
 • Kako jih naučimo, da si prisluhnejo?
 1. Otrok – starš
 • Jim znamo prisluhniti?
 • Veščine dobre komunikacije.
 1. Komunikacija v skupini
 • Se začne v trenutku, ko vstopimo v razred.
 • Kaj zbiramo, kaj vidimo?
 • Kakšen je naš način komuniciranja?
 • Kaj vnašamo v ure?
 • Se znamo pogovarjati in dogovarjati s sodelavci?

Traja 2 ali 4 šolske ure.

Strokovna izobraževanja za šole in vrtce

Ponujamo vam naslove in kratek opis nekaj najbolj pogosto izbranih  predavanj za strokovne delavce.  Za podrobnejše opise tem in cene predavanj, pošljite povpraševanje in oblikovali vam bomo program glede na vaše želje.

Govor otrok  – izobraževanje s praktičnimi nasveti in vajami

Slušatelje seznanimo z najpogostejšimi govornimi motnjami, se sprehodimo skozi razvojne stonje otrokovega govora in  opozorimo na posebnosti v govoru. Spregovorimo tudi o oblikah pomoči, prikažemo nekaj osnovnih vaj, ki otroku pomagajo do boljšega govora. Pozornost namenimo tudi jecljanju, govoru otrok s posebnimi potrebami, poudarimo pa tudi pomen slušne pozornosti in prikažemo načine za razvijanje le te.

Trajanje: 2 ali 4 šolske ure.

Kako do boljšega poslušanja in  komunikacije v razredu

“Ali me sploh sišiš!? …” je pogosto vprašanje, ki si ga postavljajo starši, vzgojitelji in učitelji v stiku z otrokom. Nekoč je bilo samoumevno, da smo poslušali in slišali. Danes otroci ne slišijo navodil, razlage, zvokov okolja … kljub temu, da imajo dober sluh. Imajo namreč slabo slušno pozornost.

Slušna pozornost otroka je zelo pomembna za razvoj govora in za njegovo funkcioniranje nasploh. Otrok, ki ima slušno pozornost dobro razvito, bolje razvije govor, lažje sledi navodilom, se hitreje opismeni in  bolje funkcionira v šoli.

Se vam  večkrat zgodi, da odlično pripravite uro pouka, a je ne morete izpeljati? Učenci ne slišijo razlage ali  navodil in posamezniki motijo potek ure?

Potem bo to predavanje prava izbira za vas.

Na predavanju s praktičnimi primeri prikažemo, kako lahko razvijamo slušno pozornost pri otrocih v predšolskem obdobju in kasneje pri šolarjih, kako dosežemo boljšo komunikacijo v razredu in kako vodimo razgovor z učeneci in njihovimi starši.

Predavanje je primerno za  strokovne delavce vrtcev in šol.

Podkrepljeno je s primeri iz prakse in se prepleta z vzgojno tematiko.

Trajanje 2 ali 4 šolske ure.

 

Predavanje za strokovne delavce in starše v “paketu”

Ponujamo predavanje za strokovne delavce in starše izpeljane v istem dnevu – s popustom. Teme lahko izberete poljubno med vsemi ponujenimi vsebinami.

Na željo pa pripravimo tudi  teme, glede na vaše potrebe ali problematiko.

Najpogostje izbrano v preteklem letu:

Paket 1:  Kako do boljšega poslušanja in  komunikacije v razredu (namenjeno strokovnemu kadru)

Ali me slišiš  (namenjeno staršem)

Paket 2: Kako do boljšega poslušanja in  komunikacije v razredu (namenjeno strokovnemu kadru)

Vzgajamo samostojne otroke (namenjeno staršem)

Paket 3:  Kako do boljšega poslušanja in  komunikacije v razredu (namenjeno strokovnemu kadru)

Govor otrok – Kako lahko otroku pomagamo do boljšega govora (namenjeno staršem)

Najstništvo kot izziv

Programi za starše otrok v šolah

Najstniki zahtevajo zvrhano mero starševske potrpežljivosti. Starši se večkrat čutijo nemočne, popuščajo pritiskom ali krhajo odnos z najstnikom z zanj nerazumnini zahtevami.

Kako jim lahko vendarle lahko uspe izgraditi ali ohraniti dober odnsos z otrokom, se z njim razumno pogovarjati in pogajati, kdaj popuščati in kdaj ne…

Mama, zmorem sam!

Programi za starše otrok v šolah

V vrtcih in šolah v zadnjih letih spremljamo generacije pretirano razvajenih in nesamostojnih otrok. Otroci so po naravi radovedni, kreativni, ustvarjalni in željni pomagati, delati. Vendar jim starši s svojo aktivnostjo, v skrbi pred različnimi “nevarnostmi”,  velikokrat onemogočajo vse našteto. Majhnega otroka postrežejo in naredijo večino stvari namesto njega, šolarju pripravljajo in nosijo šolske torbe, se z njim učijo in hkrati pričakujejo samostojnost.

Kako ravnati, da do tega ne bi prišlo in bodo otroci lahko pridobivali lastne izkušnje, sprejemali naloge in odgovornosti in postali samostojni?

Liba, laca, lak

GOVOR IN JEZIK – primerno za otroke v vrtcu in  prvi triadi šole

Na predavanju boste dobili odgovore na vprašanja, kot so:

Kako poteka razvoj govora pri otroku?

Kako lahko starši, vzgojitelji, učitelji pomagate otroku do boljšega govora?

Katere so najpogostejše govorne in jezikovne  motnje?

Kako ravnamo, če otrok jeclja?

Kdaj poiskati nasvet in pomoč logopeda?

Kako pri otroku razvijamo slušno pozornost in zakaj je tako pomembna?

Spoznali boste konkretne vaje, ki pomagajo otroku do boljše gibljivosti govornih organov, do boljše izreke posameznih glasov, slušnega razlikovanja glasov in druge.

Nisem kriv, jaz že ne!

Programi za starše otrok v šolah

Vsak otrok, manjši ali večji, kdaj napačno ravna. Vendar je razlika med njimi v vprašanju, ali se svojega napačnega ravnanja zavedajo, ga priznavajo in iščejo druge, boljše poti, ali pa iščejo krivce vedno zunaj sebe in jih starši v tem podpirajo.

Kaj prinese boljši rezultat?

Kako ravnati, da se otroci – sorojenci, sovrstniki … naučijo dogovarjati med seboj?

Kako naučiti otroka sprejemati odgovornosti za svoja dejanja?

Kako pomagati otroku do dobre komunikacije z vrstniki in z vami?

Varuh otrokovih dolžnosti

Programi za starše otrok v šolah

Nihče ni srečen samo zaradi pravic, ki jih ima. Že otrok potrebuje tudi dolžnosti in naloge, ki mu bodo omogačale, da bo doživel uspeh ob vloženem lastnem trudu. Na predavanju bodo starši s pomočjo primerov domače slovenske vzgojne prakse in življenjskih situacij dobili odgovore na vprašanja, kot so:

Kako privzgajamo delovne učne navade, katere so odgovornosti in dolžnosti otrok šolarjev, kako privzgajati vrednote, čigava odgovornost je domača naloga, kako ravnati v vsakdanjih vzgojnih situacijah (ko se otrok upira, ko se izgovarja, ko išče krivdo drugje, ko noče …), kako ustvarjati dober odnos z otrokom, najstnikom, zakaj ni dobro, da se starši vedno postavijo na otrokovo stran.

Otrok piše in bere

Spregovorimo o spretnostih in veščinah, ki so potrebne za to, da se otrok lažje in bolje opismeni. Poudarimo pomen branja, dobrega poslušanja in primerne spodbude staršev v procesu opismenjevanja otrok.

Šolska torba je pripravljena, kaj pa jaz?

Ob vstopu otroka v šolo se staršem poraja veliko vprašanj:

Ali mora pisati in brati, kaj če še ni dovolj zrel, kaj če preslabo govori, ali mu bomo vzeli otroštvo …

Poleg odgovorov na ta in podobna vprašanja bomo starše seznanili s tem, katere veščine so potrebne za uspešno delo v šoli, o pomenu branja, dobrega poslušanja in sprejemanja odgovornosti.

Ali sediš na ušesih?!

Programi za starše otrok v šolah

Veliko staršev in učiteljev se pritožuje, da jih otroci ne slišijo, da ne znajo več poslušati … Slušna pozornost otroka je zelo pomembna za razvoj govora in za njegovo funkcioniranje nasploh. Otrok, ki ima slušno pozornost dobro razvito se lažje opismeni, lažje sledi navodilom in lahko dosega boljši učni uspeh. Učenec, ki zmore poslušati razlago učitelja, je doma manj učno obremenjen, zna narediti domačo nalogo, je bolj motiviran …

Na predavanju s praktičimi primeri prikažemo, kako lahko razvijamo slušno pozornost, na kaj moramo biti pozorni, kako otroka naučimo dobro poslušati ob opravljanju vsakdanjih aktivnosti.

Kako dosežemo, da nas posluša in sliši.

Predavanje ima tudi vzgojno noto.