Recite NE kričanju in DA poslušanju

Kako lahko na miren in učinkovit način pomagate otroku do boljšega poslušanja?

5/5

Ali sediš na ušesih?!

… Se vprašate, ko otroku že petič ponovite navodilo, pa se nič ne zgodi …
Nemočni se zatekate k obljubam, grožnjam, povišate glas, otrok pa je še vedno nekje v oblakih, kjer
poseda na ušesih.
 
Si želite, da bi lahko otroka popeljali do dobrega poslušanja na miren način, brez kričanja?
Ste kdaj pomislili, da je od tega, kako otrok posluša, odvisen tudi razvoj otrokovega govora?
Veste, da se lahko otroci, ki imajo dobro slušno pozornost, lažje opismenijo in so v šoli bolj učinkoviti od
vrstnikov, ki slabše poslušajo?
Si želite lepe in umirjene komunikacije?

Knjiga vam z opisom vsakdanjih situacij,  v katerih se boste prepoznali, prinaša zavedanje, kako zelo pomembno je dobro poslušanje in predvsem, kako ga lahko razvijate pri svojem otroku ali pri otrocih v vrtcu ali v šoli. S pomočjo zgodb in prijetnih iger se bodo otroci z vašo pomočjo razvijali v dobre poslušalce.

Na koncu boste lahko z lastnimi zapiski zaključili knjigo kot priročnik vaših rešitev, ki so vam pomagale k izboljšanju poslušanja in komunikacije.
Knjiga bo tako ostala dnevnik zapisov iz otroštva, ki ga bo lahko otrok odnesel s seboj, ko bo odletel iz gnezda.

MNENJA PRVIH BRALCEV

5/5
5/5
5/5
5/5

NEKAJ O MENI

Moje poslanstvo je delo z otroki. Že več kot 30 let se kot logopedinja ukvarjam z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. Poleg tega pa mi znanje bogati in ponuja vedno nove izkušnje delo svetovalne delavke v šoli in sproten neposreden stik z otroki, ki imajo govorne, učne ali vedenjske težave. Veliko sodelujem tudi s starši, učitelji in vzgojitelji in drugimi strokovnjaki. Ker je delo svetovalnega delavca tako raznoliko, je nujno, da vseskozi nadgrajuješ in poglabljaš svoja znanja. Tako sem se med drugim usposabljala tudi na področju nevrolingvističnega programiranja.
Veliko mi pomeni izmenjava mnenj in izkušenj s sodelavci, ko se učimo drug od drugega. Že vrsto let predavam v šolah in vrtcih, na kongresih in tudi to je področje, ki mi je ljubo.

Moja prva samostojna knjiga Liba laca lak – Kako pomagamo otroku do boljšega govora je nastala leta 2014. Kmalu za tem se je porodila ideja za knjigo Ali sediš na ušesih?!. Nastajala je daljše obdobje, da sem lahko tako vaje kot tudi ostalo preizkušala v praksi. Sproti sem pridobivala povratne informacije staršev, vzgojiteljev in učiteljev, ki so se začeli ukvarjati s poslušanjem in komunikacijo. Na osnovi pozitivnih povratnih informacij in rezultatov je ideja za knjigo dokončno dozorela in dobila obliko.

Upam, da vam bo v pomoč pri iskanju svoje poti, ki vas bo pripeljala do mirne in spoštljive komunikacije.

Simona Levc