Zaposlena sem kot svetovalna delavka in logopedinja na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec. Izkušnje s področja logopedije sem nekaj časa pridobivala  tudi v razvojni ambulanti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in v Zdravstvenem domu Velenje. Vrsto let sem bila članica Komisije za usmerjanje na ZRŠŠ. Predavam strokovnim delavcem  in staršem v šolah in vrtcih, sodelujem tudi na simpozijih in posvetih.

Sem soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti (Juhant, Levc) in avtorica logopedskega priročnika Liba laca lak – Kako pomagamo otroku do boljšega govora.

Simona Levc

Svetovalna delavka in logopedinja