Logopedska diagnostika in obravnava

Potek logopedske diagnostike

Na prvem srečanju pridobimo čim več informacij o poteku govorno jezikovnega razvoja pri otroku in morebitnih drugih posebnostih. Z opazovanjem in testiranjem otroka ugotavljamo za kakšno vrsto motnje gre in v kakšnem obsegu je le-ta izražena. Diagnostika je prilagojena starosti otroka in njegovemu funkcioniranju. Glede na dobljene rezultate predvidimo, kako bo potekala obravnava, kako pogosta bodo srečanja ter katero tehniko bomo pri obravnavi uporabili. Sestavimo tudi oceno govorno-jezikovnega statusa otroka in jo podamo starše.

Logopedske vaje

Logopedske vaje izvajamo glede na vrsto in kompleksnost otrokove motnje. Način in metode dela prilagajamo starosti otroka, osebnostnim lastnostim, s poudarkom na pomembnosti rednega obiskovanja terapije in izvajanja priporočenih domačih vaj. Na rezultate govornih vaj vplivajo motivacija, pravilnost in rednost izvajanja vaj doma in dobro sodelovanje vseh, ki so vključeni v obravnavo otroka.

Potek logopedske obravnave

Logopedska obravnava poteka individualno. Želeno je, da je ob otroku prisoten tudi eden od staršev, da ga lahko sproti seznanjamo z načinom dela in demonstriramo vaje, ki jih potem starši z otrokom izvajajo doma. Pri tem uporabljamo didaktična pomagala in uvajamo nove tehnike, tudi preko igre. Skupaj s starši vrednotimo napredek otroka in iščemo motivacijo za redno vadbo doma.